New system for food supply

Morgondagens livsmedelssystem i Skåne län. Ett initiativ för att stimulera aktörer som är engagerade i livsmedelssystem, hållbarhet och resiliens att se nya lösningar.