Zero wounded and killed in traffic.

DisagreeUsefulVision okayVery Good Vision4/49 ratings Sweden Vision Zero ”Nollvisionen”. ”Ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige” No one should be killed or seriously injured in traffic… Continue reading