Visioner

Cykelgator övertar vägnätet

Cykelgator övertar vägnätet

Alla vägar anpassas till cykelgator, där cykeln har företräde framför motorfordon och motorfordon ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. från Infrastrukturdepartementet Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik På cykelgator ska motordrivna fordon anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Maxhastigheten ...
Read more / Give your opinion
Morgondagens livsmedelssystem

Morgondagens livsmedelssystem

4.7 (6) Innehållsförteckning: Sammanfattning Inledning Bakgrund, Syfte Metod och avgränsningar Definition och förklaringar Internationella överenskommelser Allmän statistik om Skåne Dagens Livsmedelssystem Primärproduktion  Växtgrödor  Kött-, mjölk- och fiskproduktion Dagens perspektiv Klimatförändring  Hållbarhet  Resiliens  Ekosystemtjänster  Hela livsmedelssystemet ...
Read more / Give your opinion
Visioner, ett politiskt styrsystem

Visioner, ett politiskt styrsystem

Regeringar, civilsamhället, offentliga och privata företag, politiska partier guidade av visioner På många ställen runt om i världen kan man välja ledare för olika positioner, och när det finns möjligheter väljer vi ledare med visioner ...
Read more / Give your opinion

Comments are closed.