Visioner

Visioner

Kollaborativ ekonomi

Kollaborativ ekonomi

Kollaborativ ekonomi är ett framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. / Orginal: Scenario – Kollaborativ ekonomi Digitaliseringen skapar ...
Read more / Give your opinion
Automatisering för livskvalitet

Automatisering för livskvalitet

Automatisering för livskvalitet är ett  framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. / Orginal: Scenario – Automatisering för livskvalitet ...
Read more / Give your opinion
Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten

Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten

Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten är ett  framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. / Orginal: Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten ...
Read more / Give your opinion
Lokal självförsörjning

Lokal självförsörjning

Lokal självförsörjning är ett framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. / Orginal: Lokal självförsörjning Lokala resurser och förutsättningar ...
Read more / Give your opinion
Cykelgator övertar vägnätet

Cykelgator övertar vägnätet

Alla vägar anpassas till cykelgator, där cykeln har företräde framför motorfordon och motorfordon ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. från Infrastrukturdepartementet Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik På cykelgator ska motordrivna fordon anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Maxhastigheten ...
Read more / Give your opinion
Morgondagens livsmedelssystem

Morgondagens livsmedelssystem

Innehållsförteckning: Sammanfattning Inledning Bakgrund, Syfte Metod och avgränsningar Definition och förklaringar Internationella överenskommelser Allmän statistik om Skåne Dagens Livsmedelssystem Primärproduktion  Växtgrödor  Kött-, mjölk- och fiskproduktion Dagens perspektiv Klimatförändring  Hållbarhet  Resiliens  Ekosystemtjänster  Hela livsmedelssystemet Sysselsättning och ...
Read more / Give your opinion
Visioner, ett politiskt styrsystem

Visioner, ett politiskt styrsystem

Regeringar, civilsamhället, offentliga och privata företag, politiska partier guidade av visioner På många ställen runt om i världen kan man välja ledare för olika positioner, och när det finns möjligheter väljer vi ledare med visioner ...
Read more / Give your opinion
Alla barn ska ha möjlighet att leka

Alla barn ska ha möjlighet att leka

Børn har brug for mad og drikke for at overleve. Men for at leve og lære må de vokse op med voksne og andre børn, der giver dem evne og overskud til at lege. Læs ...
Read more / Give your opinion

Välj den som du anser bör prioriteras högst och ge din röst på den.

Om du inte kan hitta någon som är tillräckligt bra

Om du har ett bra förslag, skriv det på den här sidan: Ny vision

Comments are closed.