Cykelgator övertar vägnätet

DisagreeUsefulVision okayVery Good Vision0/40 ratings Alla vägar anpassas till cykelgator, där cykeln har företräde framför motorfordon och motorfordon ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. från Infrastrukturdepartementet Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik… Continue reading

Morgondagens livsmedelssystem

Morgondagens livsmedelssystem i Skåne län. Ett initiativ för att stimulera aktörer som är engagerade i livsmedelssystem, hållbarhet och resiliens att se nya lösningar. Skapad av: Christer Nylander https://partiet-insikt16.webnode.se/morgondagens-livsmedelssystem/

Basinkomst

DisagreeUsefulVision okayVery Good Vision4/42 ratings En Basinkomst eller grundinkomst är en periodisk “kontant” betalning som preliminärt levereras till alla personer, utan andra krav än att inkomstmottagaren har uppnått vuxen ålder…. Continue reading

Nollvisionen (2016)

DisagreeUsefulVision okayVery Good Vision0/40 ratings   På sikt ska ingen dödas eller allvarligt skadas inom vägtransportsystemet. På sikt ska ingen dödas eller allvarligt skadas inom vägtransportsystemet. För att nollvisionen skall… Continue reading