Morgondagens livsmedelssystem 4.7 (6)

4.7 (6) Innehållsförteckning: Sammanfattning Inledning Bakgrund, Syfte Metod och avgränsningar Definition och förklaringar Internationella överenskommelser Allmän statistik om Skåne Dagens Livsmedelssystem Primärproduktion  Växtgrödor  Kött-, mjölk- och fiskproduktion Dagens perspektiv Klimatförändring … Continue reading

Closest related posts

Hampa, en CO2 reducerare 0 (0)

Hampa, kan ersätter fossilt material i många produkter Översättning pågår …

Closest related posts