Bakgrunden till klimatkrisen; Energi, konsumtion och CO2

Industri- offentlig- och privat konsumtion är gemensamt ansvarig för CO2 ökningen


Allt ökar dramatiskt, konsumtion styr ökningen, se rapporter från källorna direkt.

! VARNING ! -- Allt ökar dramatiskt. -- !

Scientific Consensus: Earth's Climate is Warming

Comments are closed.