Basinkomst balanserar lön 0 (0)

Ge basinkomst till alla. (till exempel 8000kr/månad för vuxen, 4000 till barn under 18 år) Låt företagarna sänka lönerna med ½ av basinkomsten. En Basinkomst eller grundinkomst är en periodisk… Continue reading

Closest related posts

Fastighet med maximalt 250 ppm CO2 nivå 0 (0)

Hus med CO2 filter för att få möjligheten att uppleva och forska i en atmosfär med normal koncentration av CO2. I 800.000 år har koldioxidnivåerna varit mellan 180 och 300… Continue reading

Closest related posts

Så ska det vara 5 (1)

Det bästa av alla världar Ord och formuleringar som stämmer i alla tider. = Så ska det vara Ett system som ständigt är sökande efter de ord och formuleringar som… Continue reading

Closest related posts

Cykelgator övertar vägnätet 4 (2)

Alla vägar anpassas till cykelgator, där cykeln har företräde framför motorfordon och motorfordon ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. från Infrastrukturdepartementet Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik På cykelgator ska motordrivna fordon… Continue reading

Closest related posts

Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten 4 (1)

Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten är ett  framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. /… Continue reading

Closest related posts

Kollaborativ ekonomi 4 (1)

Kollaborativ ekonomi är ett framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. / Orginal: Scenario… Continue reading

Closest related posts

Morgondagens livsmedelssystem 4.7 (6)

4.7 (6) Innehållsförteckning: Sammanfattning Inledning Bakgrund, Syfte Metod och avgränsningar Definition och förklaringar Internationella överenskommelser Allmän statistik om Skåne Dagens Livsmedelssystem Primärproduktion  Växtgrödor  Kött-, mjölk- och fiskproduktion Dagens perspektiv Klimatförändring … Continue reading

Closest related posts

Alla barn ska ha möjlighet att leka 0 (0)

Børn har brug for mad og drikke for at overleve. Men for at leve og lære må de vokse op med voksne og andre børn, der giver dem evne og… Continue reading

Closest related posts

Lokal självförsörjning 0 (0)

Lokal självförsörjning är ett framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. / Orginal: Lokal… Continue reading

Closest related posts

Automatisering för livskvalitet 3 (1)

Automatisering för livskvalitet är ett  framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. / Orginal:… Continue reading

Closest related posts