Konsumtion i Världen 0 (0)

The World Bank visar den totala och de nationella konsumtion “Slutlig konsumtionsutgift (nuvarande US $) Slutkonsumtionskostnader (tidigare total konsumtion) är summan av hushållens slutkonsumtionskostnader (privat konsumtion) och den offentliga sektorns… Continue reading

Closest related posts

Energianvändning per sektor 0 (0)

Ekonomifakta visar statistik på energianvändandet per sektor i Sverige och Världen.

Ekonomifakta.se är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta, förkortat Ekonomifakta, är en del av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till samtal kring Sveriges utmaningar och möjligheter.

https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-internationellt/energianvandning/

 

 

Closest related posts

Privat konsumtion 2008-2018 0 (0)

Konsumtionsökningen i Sverige 2008-2018 Se hela Konsumtionsrapporten 2019 Produkter vi köper kräver industrier för att bli tillverkad. Självklart? kanske, … men tydligen inte för alla. Industrier behöver energi och maskiner… Continue reading

Closest related posts

Klimatfrågor på cykeltur i Sverige 0 (0)

Cykla för klimatet, en återkommande cykelkampanj igenom hela Sverige. Första cykelturen igenom Sverige med klimatkrisen som drivkraft.   18 dagar, 934 km på cykel i Skåne, Blekinge och Småland. Den… Continue reading

Closest related posts

Privat Konsumtion i Sverige 2002 -2012 0 (0)

Privat konsumtion 2002 - 2012

Konsumtionsrapporter visar den ständigt ökande konsumtionen.   Lista över Konsumtionsrapporter Konsumtionsförändringar 2002-2012 Se hela Konsumtionsrapporten 2013   Closest related posts Så ska det vara 5 (1) Kollaborativ ekonomi 4 (1)… Continue reading

Closest related posts

Energibehov i världen 0 (0)

BP Statistisk Översikt av Världens Energi “Välkommen till BP Statistical Review of World Energy, som registrerar händelserna 2018: ett år där det fanns en växande skillnad mellan samhällets krav på… Continue reading

Closest related posts