Så ska det vara 5 (1)

Det bästa av alla världar Ord och formuleringar som stämmer i alla tider. = Så ska det vara Ett system som ständigt är sökande efter de ord och formuleringar som… Continue reading

Closest related posts

Kollaborativ ekonomi 4 (1)

Kollaborativ ekonomi är ett framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. / Orginal: Scenario… Continue reading

Closest related posts

Automatisering för livskvalitet 3 (1)

Automatisering för livskvalitet är ett  framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. / Orginal:… Continue reading

Closest related posts

Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten 4 (1)

Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten är ett  framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. /… Continue reading

Closest related posts

Lokal självförsörjning 0 (0)

Lokal självförsörjning är ett framtidsscenarium framtagen på KTH med syftet att visa möjligheter till en framtid utan tillväxt. Human Voices/Admin. Se: Bortom BNP-tillväxt, Scenarier för hållbart samhällsbyggande. / Orginal: Lokal… Continue reading

Closest related posts

Vi måste alla stanna upp och göra något idag. 0 (0)

Vi måste alla stanna upp och samtidigt skapa något nytt som inte har behov av industriell produktion. All form av energianvändning behöver bromsas.   Varför man behöver oroa sig för… Continue reading

Closest related posts

Vision och Implementerings val 0 (0)

Dagens Politiska val Kortsiktiga val (4år) med enbart ett tillfälle att rösta en gång på ett fåtal alternativ. Alt. 1 Vision och Implementeringsval     Closest related posts Så ska… Continue reading

Closest related posts

Cykelgator övertar vägnätet 4 (2)

Alla vägar anpassas till cykelgator, där cykeln har företräde framför motorfordon och motorfordon ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. från Infrastrukturdepartementet Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik På cykelgator ska motordrivna fordon… Continue reading

Closest related posts

Förnöjsamhet och människors reaktioner 0 (0)

Drömmen som är svår att beskriva. Glädjen att få något gjort som man själv Saknar möjligheterna att förlänga de stunder som känns fantastiska. som exempel de stunder när jag avslutar… Continue reading

Closest related posts

Jorden snurrar vidare 0 (0)

    Klimatkrisen. Är det focus på fel områden? Minska användandet av fosilt material och skapa “hållbar” (ett ord som inte säger så mycket, balans är bättre.) produktion är kanske… Continue reading

Closest related posts