Energianvändning per sektor

Ekonomifakta visar statistik på energianvändandet per sektor i Sverige och Världen.

Ekonomifakta.se är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta, förkortat Ekonomifakta, är en del av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till samtal kring Sveriges utmaningar och möjligheter.

https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-internationellt/energianvandning/