Basinkomst

DisagreeUsefulVision okayVery Good Vision4/41 rating En Basinkomst eller grundinkomst är en periodisk “kontant” betalning som preliminärt levereras till alla personer, utan andra krav än att inkomstmottagaren har uppnått vuxen ålder…. Continue reading