Jans Blog

Visions I work with

Collective housing, 50 to 150 individuals

Is it time to reform from the large-scale to the small-scale? can it save the climate? Possibility to have common ...
Fastighet med maximalt 250 ppm CO2 nivå

Fastighet med maximalt 250 ppm CO2 nivå

Hus med CO2 filter för att få möjligheten att uppleva och forska i en atmosfär med normal koncentration av CO2 ...

Economic growth is replaced by Personal trust

The trust of Economic growth is replaced by Personal trust The creation of a Worldwide Status quo No1. The huge ...
When the world goes on tightroap

When the world goes on tightroap

The world is in balance = + When we have the same speed on our production of articles as it ...

Fastighet med maximalt 250 ppm CO2 nivå

Fastighet med maximalt 250 ppm CO2 nivå

Hus med CO2 filter för att få möjligheten att uppleva och forska i en atmosfär med normal koncentration av CO2.

I 800.000 år har koldioxidnivåerna varit mellan 180 och 300 ppm, idag är den 410 ppm. Med den kraftiga tillförseln av CO2 i atmosfären vi har idag kommer vi snart att ha 500 – 600 ppm i atmosfären.

Vi vet att i lokaler där många människor samlas, till exempel; Skolor, kontor och föreläsningssalar, så bygger vi in ventilation som ser till att CO2-nivån inte blir högre än 1000 ppm.  Vi vet att det finns människor som börjar klaga på trötthet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk vid högre värden än 1000 ppm. Vi betraktar luftkvaliteten som dålig om luften innehåller mer.

Normal miljö finns inte längre

Eftersom luften utomhus innehåller 410 ppm så kan vi inte få lägre än det inomhus med den traditionella ventilationen. Vi kan inte längre komma åt en normal miljö, den finns inte.

Hus med CO2 filter för att få möjligheten att uppleva och forska i en atmosfär med normal koncentration av CO2.

Den biologiska utvecklingen har förmodligen anpassat sig till denna koldioxidnivå under dessa 800.000 år.

Bygg ett hus med CO2 filter för att få ner nivån under 300 ppm.

my thoughts

Falun Gong fick mitt intresse ….

Falun Gong fick mitt intresse ....

En kanadensisk film som jag såg för ett ...

Skapa ett politiskt parti som ger förtroende

Skapa ett politiskt parti som ger förtroende

Skapa ett parti som alla kan vara med ...

Varning; Frisk luft finns inte längre!

Varning; Frisk luft finns inte längre!

Normal mängd av CO2 i luften har varit ...

My doubts have disappeared

My doubts have disappeared

The environmental threat it is incredibly complicated if ...

We need to change our behavior, and we can do it

We need to change our behavior, and we can do it

We have changed our behavior many times in ...

Choosing road to go

Choosing road to go

I want to see if I can create ...

Utopia is on the horizon

Utopia is on the horizon

“Utopia is on the horizon. I go two ...

Why seek balance?

Why seek balance?

This is one of the reasons why we ...

Start

Jag vill skriva dagligen.  Det är i alla ...

Comments are closed.