Fastighet med maximalt 250 ppm CO2 nivå 0 (0)

Hus med CO2 filter för att få möjligheten att uppleva och forska i en atmosfär med normal koncentration av CO2. I 800.000 år har koldioxidnivåerna varit mellan 180 och 300… Continue reading

Closest related posts