KlimaForKæmperne i Fredensborg Kommune

DESIGN-MØDE I KLIMAHAVEN

Kom og vær med til at designe vores fælles Klimahave i Klimaforkæmperne. ** Mere information kommer **

Klimahave

Grønne fingre eller ej – vær med når vi planter, bygger og hygger. Læs mere ⇒

Tøjbytte

Synes du ikke, at du har noget at tage på, selvom dit garderobeskab er fyldt? Læs mere ⇒

Reducer CO2 med brætspil

Vi spiller spil og diskuterer klimaspørgsmål. Vi leger med forskellige tanker og løsninger på klimakrisen. Læs mere ⇒

Vi ønsker at indrette vores liv med et mindre klimaaftryk men større fællesskab om udfordringen.

Vi vil holde liv i debatten, finde nye veje frem og inspirere til omstilling i lokale haver, boliger, hjem, arbejdspladser, skoler, kommune m.v.. Vi vil drømme stort udvikle nye ideer, opdatere viden og færdigheder og gøre noget praktisk. Vi vil sende vores ønskelister videre til politikere og virksomheder og dele vores erfaringer og vi vil holde skarpt øje med at udviklingen går den rette vej.


Der er masser at tage fat på og det er helt nødvendigt at vi handler hurtigt! Vi er lige så bekymrede for klodens fremtid som Greta Thunberg og Prins Charles og alle forskerne, der siger at vi har meget kort tid til at omstille.

Præcis hvad der vil ske her i vores samfund, og i hvilken rækkefølge, afhænger af foreningens medlemmer, og hvor mange vi kan blive.


Her i Fredensborg Kommune vil vi skabe rammer og muligheder for at:

-  Dele vores bekymringer og diskutere muligheder og løsninger.

-  Formulere visioner for fremtiden – hvordan den skal være

-  Starte praktiske tiltag med dem som kan og vil

-  Arbejde frit ud fra den enkeltes evne og kapacitet.

-  Arbejde sammen når muligheden eksisterer.


Vi drømmer stort:

-  om frisk luft, der indeholder samme niveau af CO2 som det gjorde for 100 år siden.

-  om at få vores eget ”klimaets hus” med et værksted til reparation af tingene og forlængelse af deres levetid.

-  om at lave en showcase for klimavenlig teknologi og livsstil, hvor lokale virksomheder kan deltage.


Jo flere vi er, jo mere kan vi gøre. Vi har en række ideer til konkrete aktiviteter – og der er plads til flere.


Klimahus

Vi vil arbejde for at opbygge et klimahus.

Vores vision er at bygge et hus af genbrugsmaterialer og lokale materialer i størst muligt omfang. Vi ønsker et hus der er bæredygtigt både socialt og miljømæssigt, og vi ønsker at tænke FNs verdensmål ind på alle niveauer. Vi ønsker at indrette et rum med teknik til at bortfiltrerer CO2, så vi kan sænke CO2 fra det nuværende niveau i atmosfæren på de 415 ppm til 280 ppm, som det var for hundrede år siden. I det rum skal man kunne opleve hvordan mennesker kunne trække vejret før klimaforandringerne tog fart.

Vi ønsker at bygge huset i frivilligt fællesskab og genlære glemte håndværk og udvikle nye byggeteknikker i fællesskab, så vi får en showcase, der kan inspirere udviklingen.

Borgere inviteres til at være med til at udvikle, bygge og bruge huset. Det hele skal være baseret på frivilligt arbejde, hvor professionelle inddrages i nødvendigt omfang.

Vi vil søge partnerskab med lokale virksomheder og håndværkere og med kommunen og vi vil søge Den Lokale Anlægsfond, Velux-fonden, Realdania m.v. om at være med til at finansiere.

Huset kan fx være en del af Nivå bymidte eller Humlebæk Kulturhus, hvor man kan opleve huset på vej til Louisiana. Men det kan også ligge et helt andet sted, som vil passe Fredensborg Kommune.


Vi er selv inspireret af bl.a.

Off-Grid huset i Brenderup, som er bæredygtigt, CO2 neutralt, hviler i sig selv, sviner ikke og alt kan genbruges. http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-20-kom-med-ind-i-et-hus-der-ikke-er-tilsluttet-noget-som-helst-og-koster-5000-kroner?fbclid=IwAR2LTs1Cr_LL6rxqjmXgDjDBWuGDp8zDLevk-5ml2Q_Ss0p_BhRYYk1FVPo

TræVærk er et nyt byggekoncept, som vil skabe mulighed for at bygge gode og bæredygtige huse for få midler. Håbet er at have et øget fokus på bæredygtighed af hensyn til miljø, men også på den almene families økonomi.  https://www.xn--trvrk-trab.dk/?fbclid=IwAR2iDvKVPYrWT-_5A-us7_J44tqcbYvdGMfGCtvJmUCUr2AiqKQJBTHBbkk

Eco-Village, som er et koncept og en ny bæredygtig livsstil, der giver fællesskab og økonomisk råderum, med respekt for naturen. https://www.eco-village.dk/


Klima-værksted

Vi vil gerne opbygge et klimaværksted i første omgang i Frivilligcentret, men på sigt gerne flere steder. Her kan man hjælpe hinanden med at reparere, forny og fixe ting – og forlænge produkters holdbarhed.

Klimaværkstedet skal give plads til at mennesker hjælper mennesker med at reparere lamper, maskiner, tøj, batterier til el-cykler osv. I værkstedet deler vi viden og færdigheder og udveksler erfaringer om, hvordan problemer kan løses. Her udvikler vi nye ideer til at genanvende materialer. I værkstedet kan man også udvikle teknikker og metoder til klimahuset og invitere lokale iværksættere til at være med.


Klimaviden og diskussion

Vi ønsker at holde klimaviden levende. Det skal ske med faste tilbagevendende møder, som er åbne for alle, der er interesserede i at holde viden opdateret og drøfte vores bekymringer, problemer og muligheder for at handle.

-

Vi ved fra nyere undersøgelser, at jo mere vi taler om klimaudfordringerne, desto mere tror vi på forskerne og desto større er vores interesse i klimaudfordringerne. https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/undersoegelse-jo-mere-vi-taler-om-klimaforandringer-desto-mere-tror-vi-paa-dem

-

Svenske psykologer er i gang med at skrive en håndbog i klimapsykologi. De anbefaler at politikere og medier fortæller åbent om, hvor alvorligt klimaproblemet er i stedet for at prøve at beskytte befolkningen far viden. Forskningen viser nemlig, at vi aktiviteres af nødsituationer. Når vi ser problemer, kan vi begynde at agere. Når vi mennesker står overfor en existentiel krise, så begynder vi at samarbejde. Vi må også udvikle visioner og danne billeder af et nyt holdbart samfund, hvis vi skal acceptere, at vi må afstå fra materielle goder og ændre vaner. (http://psykologtidningen.se/2019/07/03/psykologi-kan-gora-politikerna-modigare/ )


På informations og debatmøderne vil vi

-  Tage skiftende temaer op

-  Holde oplæg om emnet på skift eller invitere udefrakommende gæster til at tale

-  Holde samtalesalon om hvad temaet betyder for borgere og virksomheder i Fredensborg

-  Udvikle ideer og ønsker til forandring og liste dem op i fællesskab

-  Præsentere de bedste ideer på en hjemmeside til inspiration og videreudvikling digitalt

-  Fremsende modnede ideer i form af ønskelister til politikere og virksomheder som har mulighed for at gøre noget ved det i praksis


Nogle af de temaer, som vi gerne vil tage op er fx

-  Skal vi have eco-village i Fredensborg?

-  Hvordan kan vi fremme bæredygtige investeringer

-  Vil borgerne investere i bæredygtigt 0-energi plejehjem

-  Energirenovering af vores boligområder. Hvad er mulighederne hvor du bor ? Pensionskasser som PKA har midlerne, men der skal være lokale ildsjæle, som vil lægge tid, kræfter og penge i at projekterne formuleres, diskuteres og besluttes.

-  Realdania (realkreditinstitut) er ved at blive en strategisk partner for Fredensborg Kommune (OPP). Der kan ligge finansieringsmuligheder.

-  Hvordan ombygger vi vores boliger klimavenligt. Hvordan minimerer vi energiforbrug og vælger miljøvenlige materialer

-  Skal vi have en klimavenlig investeringsklub og crowdfunde nye projekter

-  Kommunens og regionens klimastrategi – er der flere ideer til udvikling Fredensborg Kommunes klimastrategi er en del af Region Hovedstadens klimastrategi, se: https://www.klimatilpasning.dk/media/1265668/regionh_klimastrategi.pdf

-  Hvad betyder det at Fredensborg Kommune er Klimakommune-plus: https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/klimakommune-plus-oversigt/

-  Borgernes syn på Fredensborg kommunes plan fokuserer på bæredygtig transport, fortætning, klimabyen Kokkedal og energibesparelser i kommunale bygninger: https://www.fredensborg.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/ny-kommuneplan-vedtaget


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.