Mødes referat 2019-11-28

Hent PDF: Referat af møde i KlimaForkæmperne 28 nov 2019

 

KlimaForKæmperne møde
28. november, kl 19 – 21, 2019 i Frivilligcentret, Teglgårdsvej 423A, Humlebæk

Til stede: Jan, Theo, Kurt, Lene og Lisbeth (ref)

Afbud: Niels og Annemarie

 

  1. Status for langværende projekterne – er der behov for møde/temamøde for hvert projekt?

 

Tøjbytte – Nina havde fint besøg af 8-10 kvinder i Frivilligcentret. Rammen var god. Markedsføringen lidt håndholdt via facebook, via Frivilligcentret og så cyklede Jan en rundtur med folderen. Der er brug for en køreplan for hvordan vi gør det mere systematisk. Nina er klar til en tur mere. Der er endnu ingen dato.

Permakultur Lene og Kurt har taget første spadestik i den nye klimahave i Frivilligcentret. Kurt har doneret de første haveredskaber til gruppen. Jordprøven viser at det er sandet jord, så der er brug for at tilføre næring. Vi søger samspil med Madkassen om kompost af deres overskudsgørntsager.

Første udkast til folder klar. Den gøres færdig sammen med Jan og spredes i Humlebæk og omegn.

11/1 er der event med design af klimahave på programmet.  Kurt, Lene og Jan laver invitation, som fordeles til blok-ejerforeningen Humleparken i samspil med blok-bestyrelserne og/eller invitation på opslagstavlen.

Mange udviklingsmuligheder for udvikling. Planer om have-dagbog på hjemmesiden. Overdækket kaffehjørne i frivilligcentret.

Brætspil. Jan har via Peter taget kontakt til Skolen i Virkeligheden for at høre om de vil være med til at udvikle spillet. Planer om at involvere skoler, gymnasiet og Krogerob Højskole som test-piloter . Jan følger op.

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde Der er desværre kommet afslag på ansøgningen fra kommunen, som vurderer at formålet ikke primært har et socialt sigte. Peter vil undersøge om der er andre puljer, der er mere egnede. Agenda 21 har fået afslag med samme begrundelse. Se mere her https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=27ddc78f-49c5-4068-8f14-f339f30b7b24&searchText=  . Theo følger op.

Informationsmateriale – Vi har nu en serie på tre foldere, som er i familie med hinanden. Serien kan fortsættes-.  Jan er ansvarlig.

Hjemmeside / Theo har lavet et bud på ny hjemmeside for KlimaForKæmperne i Fredensborg: http://www.klimaognatur.dk/
Domænet er købt for en periode på 2 år. Når domænet klimaforkaemperne.dk er på plads i den kommende forening vil det være det, der skal benyttes.

Det er muligt at oprette sig som bruger på hjemmesiden, hvis man gerne vil skrive indlæg eller havedagbog.

DN stod for velbesøgt debatmøde på Krogerup Der arbejdes videre med bio-diversitet og CO2 reduktion frem mod maj.

 

  1. Forberedelse for Generalforsamling den 6. februar 19-21 i Frivilligcentret

Jan og Theo har registreret foreningen på Virk og fået NemId.

På vores næste møde den 9. januar fra 19-21 forbereder vi den stiftende GF

  • Jan og Kurt laver forslag til vedtægter
  • Fælles debat om Vision, Mission, Mål
  • Indkaldelse til generalforsamlingen.
  • Forslag til bestyrelsesmedlemmer – alle tilstedeværende er villige til at stille op : )

 

Andre opgaver

  • Vi skal lave kommunikationsplan for events / Lisbeth
  • Informations-struktur til foreningen / Theo

 

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.