Mødes referat opstartsmøde 2019-08-21

Hent PDF: Mødes referat Opstartsmøde 2019-08-21


Mødeberetning 2019-08-29

KlimaForKæmperne opstartmøde 2019-08-21, kl.19-21


Deltagare: 18 deltagare + Jan Persson (arrangör och författare för detta protokoll)

Bemärkning: Namninsamling för önskad vidare kontakt gjordes.


Inledning av mötet gjordes med att berätta att medarrangör Theo Askov inte kunde medverka till detta möte.

Jan Persson (jag) Berättade kort om Idéerna för hur gruppen KlimaForKæmperne är tänkt att agera och några exempel på vad som skulle kunna vara praktiska arbetsprojekt. Exempel; Klimahus byggd av återvinningsmaterial. Klimaverkstad mm. Se: praesentation-slider

Deltagarna fick som uppgift att, i grupper av 4 personer, ge förslag på projekt som gruppen KlimaForKæmperne skulle kunna arbeta med. Bemärkning; samtliga deltagare var starkt engagerade i diskussionerna, de varade i 30 min.

Grupperna framlade deras resultat öppet, vilket ledde till att det också blev en öppen diskussion om hur KlimaForKæmperne skulle kunna agera, och hur föreningen ska lyckas med att få medlemmar aktiva i föreningen och dess projekt. Diskussionen pågick i 1 tim.


Nedanstående förslag kom upp:

-  Starta förening med beskrivning av Vision, Mission, bestyrelse och vedtaegter.

-  Kortlegge de aktiviteter der er igång i kommunen och presentera dem. Agenda 21, Danmarks Naturfredningsforening, Kogerup Højskole, Kommunens klimagruppe, osv.

-  Kampanjer om specifika ämnen. Fx. Plastpåse-fri vecka i butikerna, för flygfri sommar, Turist i egen by, Osv.

-  Event fx, Sommarevent 2020 med Turist i egen by, för flygfri sommar. Staycation. olika aktiviteter i närområde. Spel og lege, osv.

-  10 goda råd.

-  Nätverksforum och omfattande kommunikation för att väcka förståelsen av hur allvarlig klimatkrisen är.

-  Upplysningsmöten av faktakunskaper. Gästföreläsare,

-  Temamöten, kan vara; mat, matspild, begränsa plast, avfall, kläder, osv

-  By-natur

-  Idéutveckling och spridning av idéerna.

-  Plantere træd och grøngødning (gröngödslingsväxter).

-  Samarbeta med andra föreningar och grupper med klimatfrågor.

-  Samarbete eller sammanslagning av föreningarna Agenda 21 och KlimaForKæmperne.

-  Klimahus, bygga modell. söka pengar  osv.

-  Påverka; Verksamheter, Kommun, nationella politiker, privata med livsstilsvärden anpassade till lägre förbrukning.

Namnet KlimaForKæmperne ansågs av de som uttryckte sig som ett bra namn. Namnet blev också en orsak till att vi skulle kunna sammansluta gruppen Agenda 21 i KlimaForKæmperne.

Jan presenterade plattformen Human Voices(hemsidan, humanvoices.site) som bearbetas för att passa KlimaForKæmperne. Jag föreslog att den skulle kunna vara ”paraply” för flera klimatgrupper och klimatprojekt.

Möten hålls i Frivilligcentrum i Humlebaek i begynnelsen. Men framtida möten kan hållas i Fredensborg, Nivå och Kokkedal vid behov.


Reflektion

Förslagen från deltagarna kan sammanföras till 1 eller 2 projekt.

Ett steg bör vara att samla flera organisationer som arbetar tillsammans under ett gemensamt ”paraply”.  KlimaForKæmperne (lokal organisation) bör vara en egen organisation.

1.     Möte med Agenda 21 för att se om och hur samarbete/sammanslagning kan göras.

2.     Möte med Fredensborg Kommun, Lone Rasmussen Otte för att hitta fler grupper som eventuellt skulle kunna ingå i ett samarbete/sammanslagning.

Hemsida, plattformen Human Voices (humanvoices.site) kan vara den gemensamma nämnaren som behövs för att samla olika organisationer. Möjligen ska det vara ett namnbyte från Human Voices till exempelvis; Climactiv (Climate active groups in Denmark) eller Climate Voices eller Climaction.


Nästa mötes innehåll.

Datum 2019-09-19 (torsdag) kl 19:00-21:00

-

Skapa ett projekt av flera

Sammansättning av projektförslag till ett gemensamt projekt och hur man kan arbeta med projekten utan att måste gå på alla möten.

-

Sommarevent 2020

Exempel på vad eventet kan innehålla

- Spel och lekar med fokus på samspel, natur, osv.

-  Visa modell av klimahus.

-  Förändra våra gröna ytor.

-  …

-  …

-

Kommunikation och Arbetsplattform

-  …

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.